Máte otázky? Radi Vám odpovieme!

  Fakturačná adresa:
  GALO, s.r.o.
  1. mája 638
  072 22 Strážske
  Slovenská republika

  mobil: 0948 516 211
  email: info@indickekorenie.sk

  Bankové spojenie:
  Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Č. účtu/kód: 51 2150 7775/0900
  IBAN: SK69 0900 0000 0051 2150 7775
  SWIFT: GIBASKBX
  KS: 0008
  VS: číslo faktúry

  IČO: 50562533
  DIČ: 2120377446
  IČ DPH: SK2120377446
  Spoločnosť GALO, s.r.o.
  je platiteľom DPH.
  Zápis v OR: Okresný súd Košice 1
  Oddiel Sro, vložka číslo: 40185/V
  Všetky ceny v našom obchode (maloobchod)
  sú zmluvné, uvádzané s DPH
  a sú konečné.

  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55
  fax č.: 055/622 46 95

  avada-cafe-logo-footer